Вибір платформи для дистанційного навчання


 Що таке дистанційне навчання?
Визначень поняття «дистанційне навчання» дуже багато. Наведемо деякі з них. Дистанційне навчання – сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі ІКТ) від тих, хто навчає (педагогів, визначних постатей у певних галузях науки), до тих, хто навчається (учнів, студентів чи слухачів).

 Дистанцiйне навчання – це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. 

Дистанційна освіта – це можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час.

 Отже, дистанційне навчання має такі ознаки: 
- учень знаходиться географічно віддалено від педагога;
 - педагог та учень взаємодіють, використовуючи ІКТ (обов’язковими умовами  є наявність у них ПК (планшету, телефону), доступу до мережі Інтернет;    
 - основна форма роботи учнів – самостійна;
 - педагог організовує навчальний процес, координує, консультує, направляє. 
Першим кроком в організації дистанційного навчання є вибір платформи для дистанційного навчання, тобто програмного забезпечення для підтримки дистанційного навчання, метою якого є створення та управління педагогічним змістом, індивідуалізоване навчання та телетьюторат. Воно включає засоби, необхідні для трьох основних користувачів – викладача, учня, адміністратора. 

Тобто платформа дистанційного навчання – це центральний елемент, навколо якого збираються учасники дистанційної освіти. У цій системі, викладач створює загальний курс навчання, використовуючи мультимедійні педагогічні ресурси, індивідуалізує його до потреб та здібностей кожного учня, та здійснює підтримку діяльності учнів. 
Платформи, що можна використовувати для організації дистанційних уроків, повинні відповідати вимогам:

Далі...

Коментарі