Вибір платформи для дистанційного навчання


 Що таке дистанційне навчання?
Визначень поняття «дистанційне навчання» дуже багато. Наведемо деякі з них. Дистанційне навчання – сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі ІКТ) від тих, хто навчає (педагогів, визначних постатей у певних галузях науки), до тих, хто навчається (учнів, студентів чи слухачів).

 Дистанцiйне навчання – це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. 

Дистанційна освіта – це можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час.
Далі...

Комментарии